fbpx

V našej spoločnosti ľudí existuje viacero výziev, ktoré nás limitujú. Poďme sa na ne pozrieť, vďaka ním sa nám totiž podarilo definovať moderných lídrov.

Výzva číslo 1: Tradícia a zvyky

Vedia byť nápomocné. Celkom objektívne umožňujú riadiť štáty, vychovávať rodiny a rozširovať náboženské komunity. Do veľkej miery im vďačíme za tak výrazný a dlhý hospodársky rast a spoločnosť, ktorá dnes nežije v neustálom nebezpečenstve.

Každopádne zvyky a tradície nás veľmi obmedzujú až spútavajú. Lebo same o sebe robia rozhodnutia za nás a my im často nevenujeme ani pozornosť.

Neznamená to, že tradície a zvyky sú zlé a nemajú budúcnosť. Nemyslíme si, že by sme ich mali rovno všetky zo života vylúčiť.

Ale sú všetky pre náš život užitočné?

Ako napríklad presvedčenie našich rodičov ísť na vysokú školu, oženiť sa, mať deti a …. byť v podstate ako oni.

Moderný svet a svet, ktorý si vytvárame nestojí na známkach v žiackych knižkách, či diplomoch alebo spoločenskom statuse. Stojí na neustálom spochybňovaní a znovu vytváraní toho, čo si budujeme.

Stačí nám otvorené kritické myslenie. Čo na to potrebujeme? Názorovú pestrosť.

Kde sú dvaja s rovnakým názorom, jeden z nich je zbytočný.

Winston Churchill

Výzva číslo 2: Nízka flexibilita

Žijeme v rýchlej dobe. S tým budú azda všetci súhlasiť. Čo to ale presne znamená?

Myslíme si, že nie to, že už včera bolo neskoro v našich denných úlohách. Ale to, že naše potreby sa menia rýchlejšie ako svet okolo nás.

Vo svete biznisu to znamená, že prežijú len tie firmy, ktoré sa dokážu flexibilne prispôsobovať týmto potrebám.

Úplne logicky štát, štátne inštitúcie a veľké organizácie sú na tom najhoršie. Áno, hovorme najmä o školstve, ale aj úradoch, politike či náboženských spolkoch.

Dopad tejto nízkej flexibility je horší, ako by sa zdalo.

Vzniká z toho frustrácia a nečinnosť. Demotivácia a extrémne riešenia.

Rozhodne nie inovácia.

Ak chceme tvoriť inováciu, môžeme sae spoľahnúť alebo si aspoň čiastočne vypomôcť menšími útvarmi. Prirodzene flexibilnými. Ide najmä o menšie spoločnosti, či organizácie alebo dokonca jednotlivci. Tí, pokiaľ prestanú dostatočne rýchlo plniť potreby okolia, právne zaniknú.

Výzva číslo 3: Neindividuálny prístup

Inovácia spočíva v pochopení detailu. Preto nefungujú všeobecné nariadenia, ale osobný prístup. Možno si pomyslíte, že logicky sa nedá každému vyhovieť a všetci sa musia prispôsobiť. Ale je to naozaj správna cesta?

Dnešný školský systém, či už sa rozprávame o základných, stredných školách, ale aj vysokých školách je postavený na všeobecných poznatkoch.

Vo veľkej väčšine o neaktuálnych. Česť výnimkám.

Napriek tomu sa kvalita vedomostí hodnotí podľa všeobecnosti a neaktuálnosti.

Kto to určil? Nie je dôležitejšie hodnotiť záujem? Alebo nadanie? A je vôbec potrebné vyhodnocovať?

A tu sa postupne dostávame k zaujímavej téme.

Aké sú možnosti rozvoja osobnosti?

Možno ste si už všimli, že celý čas hovoríme o svete detí. Považujeme ich za jedinu príležitosť na signifikatnú zmenu. Nie len unavený rozvoj.

To neznamená, že dospelí ľudia sú bezvýznamní, ale je to s nimi na dlho. Už majú svoje nánosy tradícii a naučených vzorcov, už sú ako ich rodičia. Možno aj vy ste čítali, že svoju osobnosť sú ľudia v dospelosti schopní zmeniť len o 5 %, ostatné je naučené v detstve primárne od rodičov.

Ale viete, čo sme si ešte uvedomili?

Podľa viacerých štúdii vyplýva, moja osobná skúsenosť to len potvrdzuje, že existuje zopár míľnikov, príležitostí v živote väčšiny ľudí, kedy sme náchylní meniť svoje zvyky.

Tú to tie obrovské zmeny v živote. Ako napríklad sťahovanie do „vlastného“, nástup do práce, prípadne zmena práce a najmä narodenie dieťaťa.

Presne tak, vtedy ľudia dokážu meniť stravu, výber aktivít, oblečenie, kamarátov, komunity a všetko, čo nám nevyhovuje alebo sa ponúka.

A tak nám to dáva zmysel

Dôležité sú deti a ich rodičia, jedni sú prirodzene zvedaví a učenliví a druhí sú znovuotvorení urobiť zásadné zmeny v živote.

Ako im však ukázať, že oni sú tou zmenou, ktorú tak ľudstvo potrebuje.

Túto rolu na seba zobrali Zooza Lídri.


Mohlo by sa vám páčiť: