fbpxNastavte si prístup k svojim údajom podľa toho ako potrebujete.

K dispozícii máte nasledovné role s definovanými právami.

Majiteľ účtu

Má všetky práva a funkcionality aplikácie.

Tréner

Tréner má obmedzené práva. Hlavný rozdiel oproti majiteľovi je, že má možnosť editovať a vidieť detail len pre skupiny, kde je uvedený ako tréner a vidieť len ľudí, ktorí tieto kurzy navštevujú alebo plánujú navštevovať.

 1. Dashboard / Úvodná obrazovka
  Informácie, ktoré sú zobrazené sú prepočítané na registrácie patriace pod trénera. 
 2. Kurzy
  Tréner nemá prístup do sekcie kurzy
 3. Registrácie
  Tréner vidí len tie registrácie, ktoré patria do skupín, kde je uvedený ako tréner. Jednotlivé registrácie môže ľubovoľne editovať.
  Môže robiť exporty len pre svoje skupiny.
 4. Kalendár
  Tréner vidí všetky skupiny spoločnosti. Detail eventu vidí len ak je v ňom uvedený ako tréner.
 5. Komunikácia
  Tréner môže posielať správy len na skupiny, kde je uvedený ako tréner, či už vlastné alebo šablóny.

Recepčná/ý

 1. Dashboard/ Úvodná obrazovka
  Nemá prístup do tejto sekcie
 2. Kurzy
  Nemá prístup do tejto sekcie
 3. Registrácie
  Vidí všetky registrácie, nevie ich editovať, len aktualizovať platby. Nemôže robiť exporty.
 4. Kalendár
  Vidí kalendár a zoznam ľudí, môže robiť dochádzku.
 5. Komunikácia
  Nemá prístup do tejto sekcie