fbpx

Služba Platby v aplikácii  Zooza umožňuje klientom automatizovane priradzovať platby k registráciám. Pripravuje tak prehľad pre majiteľov a administrátorov aplikácie, ktorí klienti platbu uhradili na účet alebo v hotovosti.

Ako aktivovať platby:

Funkcie platieb sú aktivované automaticky, ale na to aby ste ich mohli začať využívať je potrebné vykonať niekoľko základných krokov.

  • Vyplňte cenu kurzu alebo skupiny. Ak pre všetky vaše skupiny platí jednotná cena, stačí ak vyplníte cenu na obrazovke Nastavenia kurzu
  • Ak vaše skupiny majú rozdielnu cenu (napríklad kvôli lokalite), vyplňte cenu pri vytváraní alebo editácii skupiny. V tomto prípade nemusíte vypĺňať cenu za kurz.
  • Pozor: Cena za skupinu má vždy prednosť pred cenou za kurz.
 • Pridajte dynamické hodnoty *|COURSE_PRICE|* a *|VARIABLE_SYMBOL|* do potvrdzovacích emailov aby sa vaši klienti dozvedeli platobné inštrukcie.

Čo robiť ak platby využívať nechcem:

Netreba robiť nič. Ak nenastavíte cenu na kurz alebo skupinu, Zooza nebude zapisovať žiadne platby.

Rozlišujeme 5 pohľadov:

 • Vytvorenie Variabilného symbolu a vloženie do Potvrdenia registrácie

Do automatizovaných mailov sme pripravili ďalšie dynamické hodnoty, ktoré môžete používať. Vytvárajú hodnoty, ktoré sú generované jedinečne pre konkrétnu registráciu a pre konkrétny e-mail. Spravovať to môžete na stránke: https://app.zooza.sk/#emails

Okrem hodnôt potrebných pre informovanie o zaradení a parametroch kurzu, ako sú:

Lokalita: *|COURSE_PLACE|*

Názov kurzu: *|COURSE_NAME|*

Termín: *|COURSE_DATE_DAY|* *|COURSE_SUMMARY|*

Lektor: *|COURSE_TRAINER|*

Obdobie: *|COURSE_DATE_START_END|*

Sme pripravili aj:

Cena kurzu: *|COURSE_PRICE|*

Variabilny symbol: *|VARIABLE_SYMBOL|*

Variabilný symbol vytvára jedinečnú číselnú kombináciu. Na základe tejto číselnej kombinácie budeme vedieť platby automatizovane párovať v aplikácii. Cena je prevziatá z uvedenej ceny v nastaveniach kurzu alebo v nastaveniach skupiny, pričom cena uvedená v nastaveniach skupiny má prednostnú prioritu.

 1. Import platieb z banky klienta

Exportujte si z Internet bankingu vašej banky súbor s vašimi transakciami vo formáte .csv. Tento súbor nahrajte do obrazovky v aplikácii Zooza – Platby / Payments. Nájdete ju na stránke https://app.zooza.sk/#payments

Importovať súbor z Internet bankingu

Vyberiete si svoju banku (ak ju nevidíte, oslovíte váš kontakt v Zooza) a nahráte súbor stlačením „Vybrať súbor“ vo formáte .csv.

Zobrazia sa vám 3 druhy výsledkov:

A./ Spárované platby

Zobrazí vám zoznam transakcií vo vašom Internet bankingu, ktoré sa aplikácii Zooza na základe Variabilného symbolu podarilo spárovať s registráciami.

Pokiaľ údaje sú podľa vás správne, stlačením tlačidla „Zapísať platby“ budú všetky uvedené transakcie doplnené do detailov registrácii.

Tlačidlom „Ignorovať“ môžete odstrániť takýto záznam zo zoznamu a nebude zapísaný do detailu Registrácie. Bude presunutý do zoznamu „Nespárované platby“.

Mali by ste vedieť!

Nahraním rovnakého súboru alebo súbory s rovnakými platbami môžu byť nahrané duplicitné transakcie v rámci registrácie. Takéto transakcie odstránite tlačidlom „Ignorovať“ alebo vhodným exportovaním súborov z Internet bankingu, napríklad podľa uceleného časového úseku – mesiac, týždeň a pod.

Zoznam platieb, ktoré boli spárované s registráciami.

B./ Nespárované platby

Zoznam kreditných platieb, ktoré nemajú uvedený Variabilný symbol alebo taký Variabilný symbol, ktorý nie je možné spárovať s registráciami v aplikácii Zooza.

Zoznam nespárovaných platieb v platbách.

Takéto platby bude možné „Ignorovať“ alebo „Priradiť“ manuálne ku konkrétnej Registrácii. Ak priradiť tak podľa mena alebo e-mailu. Z vygenerovaného zoznamu môžete vybrať konkrétnu Registráciu. Tá bude priradená do zoznamu spárovaných platieb.

Priradenie nespárovanej platbu manuálne

C./ Ostatné transakcie

Zoznam prevažne debetných platieb alebo iných platieb, ktoré nebolo možné spárovať do spárovaných alebo nespárovaných platieb.

 1. Detail registrácie a zadávanie manuálnej platby

Všetky platby nahrané manuálne alebo automatickým spracovaním importu z Internet bankingu vašej banky nájdete uvedené pri každej registrácii.

Obrazovka bude zobrazovať:

  • Dlžnú čiastku (Táto hodnota bude preberaná z nastavenej sumy za kurz . Nastaviť ju môžete v nastaveniach kurzu alebo konkrétnej skupiny).
  • Zaplatil (Hodnota sčítaných platieb)
 • Rozdiel medzi hodnotami.

Uvedený je aj zoznam transakcií pre konkrétnu registráciu vo forme Suma, Dátum prijatia, Typ transakcie, Poznámka, Meno zapisovateľa platby.

Detail platieb pre jednu registráciu

V danej obrazovke bude možné pripísať manuálnu platbu alebo zapísať zľavu prostredníctvom tlačidla „Nová platba“. Kde vyberiete typ platby:

  • úhrada = pripíše platbu; alebo
  • zľava = zníži dlžnú cenu
  • oprava úhrady = zníži hodnotu prijatých platieb v hodnote „Zaplatil“
 • oprava zľavy = zvýši dlžnú cenu

Pridať novú platbu manuálne

 1. Označenie úhrady v hotovosti v Dochádzke

V obrazovke dochádzky na hlavnej stránke https://app.zooza.sk je možné trénerom cez tlačidlo „Zaplatiť“ automaticky vytvoriť transakciu, ktorá vyrovná dlžnú sumu.

Zaplatené v hotovosti môže na jeden klik označiť aj tréner v dochádzke

 1. Prehľad stavov úhrad v Registráciách

V zozname registrácii je možné vylistovať zoznam všetkých registrácii, ktoré ešte neuhradili plnú dlžnú sumu. Stačí vo filtri „Fakturácia“ vybrať „Neuhradené“.

https://app.zooza.sk/#registrations