fbpx

Pre lepšie zobrazovanie vašej ponuky vašim zákazníkom môžete využiť kalendári. Upravte si ho ako potrebujete. Je naozaj flexibilný. Zobrazujte len tie informácie, ktoré považujete za dôležité.

Poďme postupne.

Editovať ho môžete v nastaveniach registračných formulárov.

URL

Absolútna cesta k miestu kde bude umiestnený kalendárový widget. Priamo pre funkčnosť tohto widgetu to nemá žiaden význam.

Zobrazenie obsadenosti

Či sa bude alebo nebude zobrazovať informácia o aktuálnej obsadenosti kurzu

 • Nezobrazovať
 • Aktuálny stav (príklad: 10/10)
 • Ako text (príklad: Voľné miesta, Obsadené)

Použiť preklik na viac informácií

Ak je zapnuté, tak vo widgete sa bude možné prekliknúť na detail kurzu

Použiť preklik na registráciu

Ak je zapnuté, tak vo widgete sa bude možné prekliknúť na registračný formulár

Hlavný preklik

Z widgetu je možné sa prekliknúť dvoma spôsobmi:

 1. Klikom na celú plochu eventu
 2. Klikom na tlačítko vo vnútri eventu

Toto nastavenie znamená, či chcem aby sa klikom na celú plochu eventu odišlo na registráciu alebo na detail kurzu. Toto nastavenie je dostupné iba ak sú nastavené oba prekliky, pretože v tom prípade sa v dlaždici eventu objaví akčné tlačítko. Ak hlavný preklik smeruje na registráciu, potom tlačítko bude smerovať na viac informácií. Analogicky ak hlavný preklik smeruje na viac informácií o kurze tak tlačítko bude smerovať na registráciu.

Hodnoty:

 • Registrácia
 • Viac informácií

Aby fungoval preklik na viac informácií o kurze, musí byť v nastaveniach kurzu uvedená jeho URL

Zobrazovať trénera

Či sa bude v dlaždici zobrazovať informácia o trénerovi

Zobrazovať počet termínov

Či sa bude v dlaždici zobrazovať informácia o počte trénerov

Zobrazovať dĺžku cvičenia

Či sa bude v dlaždici zobrazovať informácia o dĺžke kurzu v minútach

Zobrazovať popis kurzu

Či sa bude v dlaždici zobrazovať popis kurzu

Používať css

Či sa bude widget načítavať s defaultným štýlovaním. Ak je táto hodnota vypnutá, css štýly sa nenačítajú a widget bude štýlovaný iba štýlmi prevzatými zo stránky, na ktorej je widget publikovaný

Zobraziť filtráciu kurzov

Ak je hodnota zapnutá, v kalendári bude zobrazený filter kurzov.

 • Filter bude zobrazený len ak máte viac ako jeden typ kurzu.

Ak máte widget umiestnený na viacerých stránkach a na niektorých z nich chcete filtráciu zobraziť a na niektorých skryť, môžete použiť lokálne nastavenie. Na stránke kde chcete filtráciu skryť / zobraziť môžete použiť buď:

GET parameter v URL:

https://www.vasastranka.sk/kalendar?courses_filter=true

alebo nastaviť Javascriptovú premennú:

<script type='text/javascipt'>
 window.zooza_courses_filter = true;
</script>

Zobraziť filtráciu miest

Ak je hodnota zapnutá, v kalendári bude zobrazený filter miest

 • Filter bude zobrazený len ak bude k dispozícii viac ako jedno miesto.

Ak máte widget umiestnený na viacerých stránkach a na niektorých z nich chcete filtráciu miest zobraziť a na niektorých skryť, môžete použiť lokálne nastavenie. Na stránke kde chcete filtráciu miest skryť / zobraziť môžete použiť buď:

GET parameter v URL:

https://www.vasastranka.sk/kalendar?places_filter=true

alebo nastaviť Javascriptovú premennú:

<script type='text/javascipt'>
 window.zooza_places_filter = true;
</script>

Prispôsobenie widgetu

Widget sa dá inicializovať pomocou get parametrov priamo v URL.

place_id

Inicializuje aktuálne miesto na zadanú hodnotu. Ak je zobrazený dropdown s výberom miest, tak používateľ môže aktuálne predvolené miesto po načítaní widgetu meniť.

Príklad:

place_id=1

room_id

Inicializuje aktuálnu miestnosť na zadanú hodnotu. Ak je zobrazený dropdown s výberom miest, tak používateľ môže aktuálne predvolenú miestnosť po načítaní widgetu meniť.

Príklad:

room_id=1

Ak je zadané place_id a zároveň nie je zadané room_id, tak pre room_id sa automaticky nastaví hodnota 0. Room_id má väčšiu prioritu, pretože ukazuje priamo na konkrétnu miestnosť. Preto ak je zadané room_id, hodnota place_id sa ignoruje.

course_id

Inicializuje widget tak, že zobrazí iba termíny v rámci daného kurzu. Ak je zobrazený filter kurzov, tak používateľ môže po načítaní widgetu toto nastavenie zmeniť.

Príklad:

course_id=1

Vlastné dáta a údalosti

Widget umožňuje načítanie a zobrazenie aj vlastných dát pre prípady ak daná spoločnosť má aj kurzy a aktivity, ktoré nesleduje v Zooza. To znamená ak máte udalosť, ktorá je len jednorázová alebo na ňu nechcete použiť Zoozu, nie je problém ju zaradiť do kalendáru.

Doplnenie zoznamu miestností

Ak potrebujete rozšíriť zoznam miestností vo widgete, do HTML stránky vložte javascript, ktorý obsahuje premennú zooza_places, s vlastnosťami:

ParameterPovinnýPoznámka
place_idánoUnikátny identifikátor miesta. Nemôže kolidovať s ID v rámci Zooza.
room_idánoUnikátny identifikátor miestnosti. Nemôže kolidovať s ID v rámci Zooza. Ak vaše dáta neobsahujú ekvivalent room_id, zadajte hodnotu: 0
nameánoNázov miesta zobrazený v dropdowne
regionnieOblasť, v ktorej sa miesto nachádza. Typicky je to názov mestskej štvrte.
<script type='text/javascript'>
var zooza_places = [{
  place_id : 50,
  room_id : 25,
  name : 'Istropolis',
  region : 'Ružinov'
 }];
</script>

Doplnenie zoznamu eventov

Obdobne, pre doplnenie zoznamu eventov, vložte na stránku javascript, ktorý bude obsahovať premennú zooza_events.

Vlastnosti:

ParameterPovinnýPoznámka
place_idánoReferuje na place_id v zozname miest. Podľa tohto parametru je filtrovaný zoznam eventov. Place_id sa musí v zozname miest nachádzať.
room_idnieReferuje na room_id v zozname miest. Podľa tohto parametru je filtrovaný zoznam eventov. Room_id sa musí v zozname miest nachádzať.
schedule_idnieID skupiny v Zooza. Pre prípad externých eventov nie je vyžadované
event_idnieID eventu v Zooza. Pre prípad externých eventov nie je vyžadované
course_idnieID kurzu v Zooza. Pre prípad externých eventov nie je vyžadované
nameánoNázov kurzu
class_namenieNázov CSS triedy aplikovanej na dlaždicu eventu
urlánoURL pre viac informácií o kurze
registration_urlnieURL pre registračný formulár
timenieČas keď začína kurz vo formáte HH:mm
date_startánoDátum začiatku kurzu vo formáte YYYY-MM-DD
date_endnieDátum konca kurzu vo formáte YYYY-MM-DD
trainernieMeno trénera
capacitynieCelková kapacita kurzu
capacity_leftnieKoľko voľných miest ostáva aktuálne v kurze
event_countniePočet termínov v rámci kurzu
<script type='text/javascript'>
var zooza_events = [{
  place_id : 50,
  room_id : 25,
  schedule_id : null,
  event_id : null,
  name : 'Test',
  class_name : 'schedule_51',
  url : 'http://www.google.com',
  registration_url : 'http://www.google.com/registracia'
  time : '09:50',
  date_start : '2019-09-12',
  date_end : '2019-12-12',
  course_id: 44,
  trainer : 'Jozef Makovy',
  capacity : 8,
  event_count: 1,
  capacity_left: 10
 }, {
  place_id : 50,
  course_id: 44,
  event_count: 2,
  schedule_id : null,
  event_id : null,
  name : 'Test',
  class_name : 'schedule_51',
  url : 'http://www.google.com',
  registration_url : 'http://www.google.com/registracia'
  time : '09:30',
  date_start : '2019-09-12',
  date_end : '2019-12-12',
  trainer : 'Jozef Makovy',
  capacity : 8,
  capacity_left: 0
 }];
</script>

Overenie importu

Pre overenie importu môžete zapnúť Javascriptovú premennú:

<script type='text/javascipt'>
 window.zooza_show_import_log = true;
</script>

Widget následne v konzole internetového prehliadača zobrazí, ktoré miesta a eventy sa podarilo úspešne naimportovať

Podpora registračných systémov

Aj eventy, ktoré importujete do widgetu môžu smerovať na registračný formulár. Zooza automaticky presmeruje návštevníka na registračný formulár. Ak chcete aby pre importované eventy presmerovala použivateľa na inú url, doplňte ju do zoznamu parametrov eventu. Parameter má názov: registration_url.

Zooza k tejto url automaticky appendne na koniec GET parametre: schedule_id, place_id, event_id a course_id. Vďaka týmto parametrom môže váš registračný formulár rozoznať na aký kurz sa používateľ chce prihlásiť.