fbpx

Podpora

Ako vytvoriť ponuku kurzov?

31. 03. 2023

Pre začiatok práce s aplikáciou je potrebné vytvoriť ponuku kurzov, na ktoré sa budú môcť Vaši klienti prihlasovať. Pre vytvorenie ponuky kurzov postupujte nasledovne:

 • Prihláste sa do Zooza. Manuál ako sa prihlásiť nájdete TU
 • V ľavej časti obrazovky kliknite na záložku Kurzy a kliknite na políčko Vytvoriť kurz
 • Vo vlastnostiach nového kurzu zadajte jeho názov, zvoľte o aký typ akcie ide, teda či sa bude klient prihlasovať na kurz, jednorázový event alebo iné.
 • Vyberte typ kurzu o aký sa bude jednať. Teda, či sa klient prihlasuje na kurz, ktorý bude mať jeden či viac termínov alebo sa jedná o otvorenú registráciu.


Pre vytvorenie priebehového kurzu postupujte nasledovne:

 • v časti Typ registrácie kliknite možnosť Registrácia na celé obdobie trvania kurzu

Pre vytvorenie jednorázového kurzu postupujte nasledovne:

 • v časti Typ registrácie kliknite na možnosť Registrácia na jeden termín

Pre vytvorenie otvorenej registrácie postupujte nasledovne:

 • v časti Typ registrácie kliknite na možnosť Otvorená registrácia

Poznámka: Takto vytvorený kurz sa už spätne nedá zmeniť na iný typ. Taktiež nie je možné presúvať registrácie medzi rôznymi typmi kurzov. Registrácie je možné presúvať len medzi rovnakými typmi kurzov.

 • Zakliknutím políčka „Zobrazovať v katalógu“ zobrazíte ponuku na Vašej webovej stránke
 • Následne kliknite na tlačidlo Uložiť

Následne je potrebné nastaviť základné vlastnosti Kurzu.

 • Môžete zmeniť názov kurzu, ak s ním ste spokojní, prosím, pokračujte ďalej
 • Do políčka URL adresa zadajte adresu na stránku, kde je bližší popis kurzu
 • Do políčka Popis kurzu opíšte svoj kurz, zadajte jeho špecifiká, tak aby si klient mohol vybrať to, čo je pre neho najlepšie. Tento popis sa zobrazí aj pri online registrácii.
 • Do políčka Značka môžete, nemusíte, zadať názov kategórie, do ktorej chcete tento kurz zaradiť. Táto značka bude slúžiť len pre Vašu lepšiu orientáciu medzi vytvorenými kurzami – dá sa podľa toho nastaviť filter pre vyhľadávanie medzi kurzami. Pre potvrdenie nastavenia značky kliknite na tlačidlo OK vedľa samotného políčka.
 • Nastavte si farbu kurzu a pomôžte tak klientom s lepšou orientáciou vo Vašich kurzoch. Napríklad kurz pre deti vo veku 3-4 roky bude "Zooza oranžový" a Váš klient si rýchlo vizuálne nájde v kalendári, že tento typ kurzu ponúkate v utorok a vo štvrtok.
 • V časti Typ registrácie môžete, nemusíte, zmeniť typ kurzu.
  Poznámka: V tejto časti taktiež vidíte aký typ kurzu ste zadali v predošlom kroku, teda či sa jedná o Jednorázový, Na obdobie alebo kurz Otvorený. Zmenou typu registrácie, nezmeníte typ kurzu. Takúto zmenu môže vykonať len administrátor aplikácie na základe Vašej požiadavky zaslanej na hello@zooza.sk.
 • kliknutím do políčka Archivovať a následným uložením nastavenia vytvorený kurz archivujete zo svojho zoznamu kurzov v aplikácii. Bližší popis tejto funkcionality nájdete TU
 • kliknutím do políčka Pre deti bude aplikácia používať inú formuláciu niektorých textov. Napríklad v registračnom formulári bude namiesto Meno, Meno rodiča
 • V časti Cena a platba nastavte Cenu kurzu vpísaním sumy do políčka zobrazujúce číslo 0 a ikony +-
 • V časti Registračný poplatok nastavte poplatok (ak ho chcete účtovať) vpísaním sumy do políčka zobrazujúce číslo 0 a ikony +-
 • Následne zaškrtnite polia tých druhov platieb, ktoré chcete povoliť pre kurz – Platba kartou, Online bankový prevod, Umožniť platbu v hotovosti a prevodom na účet.
 • Po zakliknutí niektorej alebo aj všetkých možností sa Vám zobrazí Prehľad poplatkov pri danej platbe
 • V časti Inštrukcie k úhrade zadajte IBAN účtu, na ktorý chcete prijímať úhrady za Váš kurz.
 • V časti Fakturačný profil vyberte ten profil, ktorého fakturačné údaje chcete, aby sa zobrazovali vo faktúrach Vašich klientov. Nastavenie fakturačného profilu robíte v hlavných nastaveniach aplikácie.
  Poznámka:  Pole Fakturačný profil vypĺňajte len v prípade, ak chcete, aby suma za kurz bola zasielaná na iný účet ako ste zadali v hlavných nastaveniach, v časti Všeobecné nastavenia.
 • V časti Frekvencia platby kliknutím na Aktívne vyberte druhy platieb, aké chcete umožniť svojim klientom v rámci kurzu. Viac informácií o druhoch platieb nájdete TU
 • V časti Nastavenie pripomienok k platbám kliknite na tlačidlo Zmeniť
 • Po kliknutí na toto tlačidlo sa Vám otvorí tabuľka na nastavenie pripomienok.
  Poznámka: Toto nastavenie pripomienok sa bude týkať len registrácií, ktoré vznikli po začiatku kurzu alebo sú v poradovníku – teda čakajú na uvoľnenie miesta v skupine. A zároveň sa pripomienky odošlú len registráciám, ktoré vznikli po aktivácii tohto nastavenia.
  V tomto nastavení máte možnosť nastaviť odoslania pripomienok a nastaviť automatické mazanie registrácii. Po vykonaní zmien v tejto časti je potrebné kliknúť na tlačidlo Uložiť priamo v danej časti.
 • V časti Nastavenie náhradných hodín nastavte, či ich chcete povoliť, či chcete povoliť vlastné náhradné hodiny, ich automatické schvaľovanie, poradovník, ich počet a miesto pre uplatnenie náhradných hodín (len v rámci tohto kurzu, podľa vlastného výberu alebo len v skupine, do ktorej je klient prihlásený). Kliknutím na tlačidlo Synchronizovať po uložení spôsobí, že prípadná zmena vykonaná v rámci náhradných hodín bude udelená aj už existujúcim registráciám v rámci kurzu. Viac informácií ohľadne náhradných hodín nájdete TU
 • V časti Nastavenie online registrácie nastavte jej zobrazovanie, a zasielanie automatických e-mailov pre zákazníkov. Samotnú šablónu tohto automatického e-mailu vytvárate v záložke Komunikácia. Bližší popis tejto funkcionality nájdete TU
 • V časti Nastavenie extra polí v registračnom formulári môžete, nemusíte, nastaviť extra polia mimo základných, ktoré chcete aby obsahoval Váš registračný formulár na kurz.
  Poznámka: Po zakliknutí akéhokoľvek pola z tejto časti je vždy potrebné vyplniť názov pola. Tento názov sa bude následne zobrazovať aj v registračnom formulári. Ak ho nevyplníte, nebude sa zobrazovať žiadny názov vo formulári – ostane prázdny.

 • V časti Nastavenie hodnotenia Vaších kurzov nastavte, či chcete a kedy chcete aby boli klientom automaticky systémom zaslané formuláre s výzvou na hodnotenie Vášho kurzu.

Všetky svoje nastavenia si prosím skontrolujte a ak ste s nimi spokojní, kliknite na tlačidlo Uložiť na konci obrazovky.

Všetky vyššie spomenuté nastavenia máte možnosť kedykoľvek zmeniť po kliknutí na názov už vytvoreného kurzu v záložke Kurzy.
Pre takto vytvorený kurz ďalej pokračujte nastaveniami skupín a termínov.