fbpx

Podpora

Aké role používateľov sú?

23. 09. 2022

Majiteľ

Má prístup do všetkých kútov administrácie bez obmedzení.

Lektor

Má prístup len do skupín a termínov, v ktorých je uvedený ako lektor a môže v nich realizovať akékoľvek zmeny.
Lektor má sprístupnénú aj časť kalendár, či platby klientov. Do iných častí administrácie prístup nemá.

Neaktívny lektor

Označením používateľa ako nektívneho lektora zamedzíte prístup do administrácie, ale zároveň nestratíte dáta, kde figuroval ako lektor.

Externý lektor

Lektor, ktorý má stále prístup do aplikácie, ale má prístupný len kalendár, kde môže spravovať len svoje termíny. Nevidí osobné údaje klientov, ich platby ani iné časti administrácie.

Recepčný/á

Dokáže vstupovať do kalendáru a v ňom robiť dochádzku, zároveň môže označovať zmenu platieb pre jednotlivé registrácie. K iným častiam administrácie prístup nemá.