fbpx

Podpora

Aké role používateľov sú?

03. 04. 2023

Majiteľ

Má prístup do všetkých kútov administrácie bez obmedzení.

Asistent

Rola asistenta je určená pre človeka, ktorý vám pomáha pri organizácii kurzov a teda ma široké práva v rámci aplikácie. Má právo spravovať lektorov na úrovni ich dochádzky či skupiny, na ktorej môže nahadzovať termíny a meniť lektorov, ktorí danú skupinu/termín majú pridelený. Samozrejmosťou je právo na správu klientov a to jeho dochádzky a platieb (len nahadzovanie úhrad, nie úprava či zmena) pričom vidí všetky osobné údaje daného klienta. Asistent, ale nemôže komunikovať na vašich klientov ako ani nemôže spravoať prístupy pre organizáciu.

Lektor

Vidí všetky svoje termíny a termíny a skupiny, aj iných lektorov, na ktorých je priradený. Lektor má sprístupnenú aj časť kalendár, môže vykonávať zapisovanie dochádzky. Môže riadiť termíny - priraďovanie iným lektorom, vymazávanie, úprava. Má právo komunikovať na všetkých klientov a má právo spravovať platby klientov. Do iných častí administrácie prístup nemá.

Externý lektor

Lektor, ktorý má stále prístup do aplikácie, ale má prístupný len kalendár, kde môže spravovať len svoje termíny. Nevidí osobné údaje klientov, ich platby ani iné časti administrácie. Nemá právo komunikovať s klientami.

Neaktívny lektor

Označením používateľa ako neaktívneho lektora zamedzíte prístup do administrácie, ale zároveň nestratíte dáta, kde figuroval ako lektor.

Recepčný/á

Vidí termíny aktuálneho dňa a vie v ňom robiť dochádzku, zároveň môže zaznačovať úhrady pre jednotlivé registrácie aj mimo aktuálneho dňa. K iným častiam administrácie prístup nemá. Nemá právo komunikácie na klientov.