fbpx

Podpora

Ako priradiť platby k registráciam?

08. 11. 2022

Manuálne

V detaile každej registrácie si jednoducho zaznamenáte akýkoľvek pohyb peňazí súvisiaci s danou registráciou.

Suma na úhradu vzniká automaticky pri vzniku registrácie na základe hodnoty kurzu či skupiny uvedenej v nastaveniach.

Ak je platba prijatá v plnej výške (v hotovosti alebo prevodom) stačí ak kliknete na tlačidlo Pridať úhradu a zapíšete potrebné údaje.

Ďalšia možnosť je cez tlačidlo Zobraziť platby, kde môžete klientom zadať zľavu, opraviť výšku úhrady, nastaviť splácanie (uplatniť platobnú šablónu) či vrátiť peniaze. Viac informácii o tom ako udeliť klientovi zľavu a ako pracovať s platbami klientov nájdete TU

 

Automaticky

Odbremeňte sa od manuálneho importovania platieb do systému. Pripravili sme pre vás možnosť párovať platby automaticky.

Aktuálne podporované banky: Tatra banka, VÚB banka, FIO banka, mBank a ČSOB.

Ako funguje automatické párovanie platieb?

 • Príjemcu identifikujeme na základe IBAN-u.
  Je preto potrebné mať vo všeobecných nastaveniach, alebo na úrovni kurzu zadaný IBAN.
 • Registráciu identifikujeme na základe Variabilného symbolu.
  Vyhľadáme v systéme registrácie, ktoré majú rovnaký variabilný symbol ako práve prijatá platba.
 • Úhradu pripíšeme podľa sumy a stavu platby registrácie.
  Aby sme sa vyhli prípadnému duplicitnému priradeniu platby, platby automaticky radíme iba na registrácie v stave Neuhradená. Zároveň platba musí zodpovedať vystavenej dlžnej sume na registrácii.

Ak sú tieto tri podmienky splnené, platba je automaticky pripísaná k registrácii. V prípade ak automatické priradenie nebolo možné, môžete v časti Platby – Automatické platby, platbu priradiť manuálne.

Automatické párovanie platieb je možné dvoma spôsobmi:

Hromadné nahrávanie cez .csv súbor

Jednoducho spravte export zoznamu platieb z Vášho Internet bankingu a nahrajte ho kedykoľvek do aplikácie.

Transakcie budú spárované podľa variabilného symbolu/čísla registrácie.

Ak sa niektoré nespárujú správne kvôli chybe vo variabilnom symbole, je možné ich následne dodatočne priradiť k akejkoľvek registrácii.

Pre vloženie súboru do aplikácie postupujte nasledovne:

 

Postup ako získať .csv súbor si vyhľadajte nižšie na základe Vašej banky.

 

Automatické párovanie cez e-mailové notifikácie

Banka začne zasielať emailové notifikácie o vašich obratoch na účte priamo do Zoozy, aby ich tá automaticky spárovala s faktúrami resp. s nákladmi a označila ich za uhradené. Stačí ak si nastavíte vo svojom internet bankingu posielanie emailových notifikácií o pohyboch na email: platby@zooza.app

Postup ako to nastaviť si vyhľadajte nižšie na základe Vašej banky.

Tatra Banka

CSV

 • V časti Produkty - Účet vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty).
 • Zvoľte Export vo formáte CSV

E-mailové notifikácie

 • V časti Produkty - Účet vyberte viac možností cez 3 bodky
 • vyberte možnosť Nastavenie kritérií pre b-mail k účtu
 • Vložte e-mail platby.tb@zooza.app a odošlite

VÚB Banka

CSV

 • Vyberte v časti Účty možnosť Pohyby na účte
 • Vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty).
 • Zvoľte export vo formáte CSV a kliknite na tlačidlo Odoslať

E-mailové notifikácie

 • V Časti Nastavenia vyberte možnosť Upozornenia

 • Vyberte možnosť Upozornenia o zrealizovanej transakcii a zadajte e-mail: platby.vub@zooza.app a potvrďte.

Fio Banka

CSV

 • Vyberte v časti Prehľady možnosť Pohyby na účte

 • Vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty). Pričom nezabudnite označiť aj kritérium VS=Variabilný symbol do exportu
 • Kliknite na ikonu stiahnuť a vyberte možnosť CSV

E-mailové notifikácie

 • V nastaveniach vyberte možnosť SMS a e-mailovú notifikáciu
 • V Časti Pridať notifikácie o pohyboch vyplňte e-mail platby.fio@zooza.app pre čiastku 0,01

mBank

CSV

 • V časti Platby vyberte možnosť Výpis operácií.
 • Vyberte obdobie, v rámci ktorého chcete platby spárovať (tak aby sa neprekrývali rôzne exporty).
 • V časti Formát výpisu nastavte možnosť CSV
 • Kliknite na tlačidlo Stiahnuť výpis

E-mailové notifikácie

 • Kliknite na ikonu Nastavenia a vyberte možnosť Notifikácie
 • Kliknite na tlačidlo Aktivovať v časti e-mail notifikácie
 • Vložte e-mail platby.mbank@zooza.app a v časti Preddefinovaný balík vyberte možnosť všetko na zasielanie všetkých transakcii

Slovenská sporiteľňa

CSV

 • v Nastaveniach kliknite na možnosť Export transakcií
 • zaškrtnite možnosť CSV
 • zadefinujte obdobie, za ktoré chcete spraviť export
 • zadefinujte poradie polí - Slovenská sporiteľňa umožnuje vyexportovať údaje o platbách tak, že je pritom možné meniť poradie a zobrazovanie jednotlivých hodnôt. Aby aplikácia spracovala vaše dáta korektne, uistite sa, že v časti Polia máte jednotlivé parametre zaškrtnuté a nastavené v nasledovnom poradí:
  • Dátum splatnosti
  • Suma
  • Mena
  • Partner
  • Vlastný IBAN
  • Referencia platiteľa
  • Popis transakcie
  • Poznámka
  • Variabilný symbol

Vzor CSV

E-mailové notifikácie

Podľa našich terajších informácii nastaviť si zasielanie emailových notifikácii na osobitnú emailovú adresu priamo v novom internetbankingu George nie je možné (viete si tam nastaviť len zasielanie denných výpisov a len na váš kontaktný email, čo nie je žiadúce), ale pracovníci banky s takýmto nastavením emailových notifikácií, ktoré budú zaslané hneď po obrate na účte a na osobitnú emailovú adresu (pozor, nie na kontaktnú!), dokážu pomôcť. Preto pre nastavenie tejto služby, prosím, kontaktujte svoju banku.

ČSOB

E-mailové notifikácie Internet banking 24

 • Kliknite na Nastavenia a následne na Pohyby a zostatky na účtoch
 • V časti Avízo o zaúčtovaní platby zaškrtnite pole e-mail a v spodnej časti obrazovky vložte e-mail

E-mailové notifikácie Moja ČSOB

 • Kliknite na Nastavenia a následne na Notifikácie

 • V rozbalovacom poli vyberte možnosť ČSOB Podnikateľské konto a v spodnej časti obrazovky vložte e-mail platby.csob@zooza.app
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny
 • Následne je ešte potrebné nastaviť spôsob zasielania notifikácii. Pre toto nastavenie kliknite na záložku Transakcie
 • V časti Pohyby na účte zaškrtnite pole e-mail a potom na tlačidlo Uložiť zmeny

OTP Banka

E-mailové notifikácie

 • Kliknite na záložku Žiadosti a vyberte možnosť Notifikácie
 • Kliknite na tlačidlo Pridať a možnosť E-mailové notifikácie a nechajte ich zasielan na platby.otp@zooza.app

Unicredit banka

E-mailové notifikácie

Bohužiaľ, UniCredit Bank prestala v emailových notifikáciách zasielať informáciu o VS, ktorá je pre spárovanie platby s faktúrou podstatná. Notifikácie z UCB tým pádom Zooza nedokáže spárovať.

Prima banka Slovensko

E-mailové notifikácie

 • Kliknite na Nastavenia a záložku E-mailová notifikácia
 • V časti E-mail zasielať na adresu vložte e-mail platby.prima@zooza.app a zaškrtnite pole E-mail o obratoch na účte
 • Kliknite na tlačidlo Uložiť

Čo sa deje s informáciami o úhradách v Zooze?

Každá notifikácia, ktorá do aplikácie príde je automaticky spracovávaná a je zapísaná do systému len ak sú splnené aspoň prvé dve podmienky (zhoda v čísle účtu a nájdená registrácia podľa variabilného symbolu). Všetky ostatné notifikácie o pohyboch (či už sú kreditné alebo debetné) sa zahadzujú a v systéme ich neuchovávame.