fbpx

Podpora

Ako pracovať s fakturačnými obdobiami?

01. 06. 2023

Fakturačné obdobia slúžia pre lepšiu orientáciu a prehľad, v ktorom období boli kurzy konané a teda aj fakturované klientovi. Z pohľadu účtovníctva môže ísť o zásadové nastavenie. Nakoľko podľa tohto zaradenia budete môcť jednotlivé faktúry aj evidovať. Táto evidencia fakturácie slúži hlavne pre Vašu lepšiu kategorizáciu skupín v čase, ale taktiež umožňuje náhradky v rámci kurzov a prenášanie náhradných hodín medzi obdobiami. Vďaka tomuto nastaveniu sa Vám bude pracovať s aplikáciou prehľadnejšie a ľahšie.

Ako a kedy používať fakturačné obdobia?

Nastavenie fakturačných období si nastavujete podľa Vašich potrieb. Pre praktické použitie rôznych druhov fakturačných období Vám nižšie uvedieme pár príkladov.

Cvičenie pre deti

Som organizátor cvičení pre deti a ponúkam kurzy na dobu 3 mesiace, na trimestre. Pre takéto kurzy si nastavím nasledovné fakturačné obdobia:

 • Jeseň 2024 – Skupinové cvičenia
 • Zima 2025 - Skupinové cvičenia
 • Jar 2025 - Skupinové cvičenia

Zároveň však ponúkam individuálne hodiny, ktoré chcem mať pre prehľad oddelené aj fakturačnými obdobiami. Pre individuálne hodiny nepotrebujem delenie na trimestre.

 • Kalendárny rok 2024 - Individuálne hodiny
 • Kalendárny rok 2025 - Individuálne hodiny

Jazykové kurzy

Som organizátor jazykových kurzov pre deti a pre dospelých, ktoré majú trvanie celý školský rok, t. z. od septembra do júna nasledujúceho roka. Pre takéto kurzy si nastavím nasledovné fakturačné obdobia:

 • 2023/2024 - deti
 • 2023/2024 - dospelí
 • 2024/2025 - deti
 • 2024/2025 - dospelí

Zároveň v lete ponúkam tábory pre deti a pre tieto tábory si vytvorím oddelené fakturačné obdobie:

 • Letné tábory 2024

Ako vytvorím fakturačné obdobia?

Fakturačné obdobia sa vytvárajú v Nastaveniach a až následne sa pridávajú do skupiny kurzu. Pre ich nastavenie postupujte nasledovne:

 • Kliknite na záložku "Nastavenia" v ľavom menu po prihlásení sa do aplikácie a následne kliknite na "Fakturačné obdobia"

 

 • Kliknite na tlačidlo "Vytvoriť nové fakturačné obdobie" v hornej časti obrazovky

 

 • Do prázdneho poľa vpíšte názov Vášho fakturačného obdobia a kliknite na tlačidlo Pridať a Uložiť

Takto vytvorené fakturačné obdobie sa zobrazí v zozname, kde máte možnosť ho:

 • editovať jeho názov - ikona pera
 • vymazať - ikona koša

 

 

Vytvorené fakturačné obdobia sa budú zobrazovať aj v ponuke pri vytváraní alebo editovaní skupiny kurzu.

 

Poznámka: Všetky vytvorené fakturačné obdobia a zaradenie registrácií v rámci nich sa zobrazujú len organizátorovi kurzov. Klienti toto nastavenie nevidia.