fbpx

Podpora

Ako posielať e-mail/SMS klientom?

15. 11. 2022

Pre efektívnu komunikáciu s Vašimi klientami môžete využiť možnosti, ktoré ponúka samotná aplikácia. Tento spôsob komunikácie je rýchly a jednoduchý.

Najväčšou výhodou je, že každý odoslaný ale aj prijatý e-mail/SMS nájdete v detaile klienta alebo v prehľade správ, tak presne viete čo bolo komunikované a kedy.

Prehľad správ

Pre zobrazenie celkovej komunikácie na všetkých Vašich klientov postupujte nasledovne:

 • kliknite na záložku Komunikácia a následne na možnosť Prehľad správ

V prehľade správ je možné správy filtrovať podľa:

 • e-mailu alebo čísla telefónu,
 • typu - prijaté-maily, odoslané e-maily, SMS správy,
 • šablóny - podľa názvu šablóny správy,
 • stavu - neprečítané, na vybavenie, vybavené,

a zoradiť si ich od najnovších alebo najstarších.

Po kliknutí na e-mail klienta sa dostanete do detailu komunikácie s vybraným klientom.

Do tohto detailu komunikácie sa viete dostať aj opačnou stranou a to vyhľadaním konkrétnej registrácie a následným kliknutím na tlačidlo Komunikácia v časti Komunikácia. V tejto časti máte možnosti zaslania novej správy (postup nájdete na konci tohto manuálu) aj možnosť si prezrieť históriu odoslaných e-mailom/SMS, možnosť filtrovania, zobrazenie obsahu zaslaných a prijatých správ, prehľad, či správy boli prečítané alebo Vami vybavené.

Upozornenie o tom, či Vám došla nová správa od klienta Vám indikuje červená gulička s číslom priamo v menu.

Po kliknutí na guličku sa Vám zobrazí zoznam neprečítaných správ. Pre zobrazenie konkrétnej správy je potrebné kliknúť na e-mail klienta.

 

Odosielanie správ

Postup pre zasielanie e-mailov a SMS je rovnaký, prosím postupujte nasledovne:

 • kliknite na záložku Komunikácia a následne na pole Odoslať e-mail/Odoslať SMS

 • Vyberte typ správy – vlastný alebo z prednastavenej šablóny
 • zaškrtnite políčko Reklamný e-mail/reklamná SMS pokiaľ je Vaša správa reklamná. Toto nastavenie spôsobí, že ak niektorý klient je odhlásený z doručovania reklamných správ, nebude mu doručený. Odhlásenie z reklamných správ sa nastavuje v detaile registrácie každého klienta.
 • vyberte skupinu klientov, na ktorú chcete správu odoslať

Poznámka: Pri každom výbere Vás systém vyzve pre ďalšiu špecifikáciu. Napr. ak vyberiete konkrétnej skupine, budete vyzvaný vybrať, ktorej skupine.

 • Kliknite na tlačidlo Ďalej

V ďalšom kroku máte možnosť upraviť už prednastavenú správu alebo skomponovať novú. Táto obrazovka sa prispôsobuje na základe Vášho predchádzajúceho výberu. Následne je potrebné kliknúť na tlačidlo Ďalej/Pokračovať.

 

 

Následne sa dostanete sa na obrazovku so sumárom, kde si môžete skontrolovať svoje voľby.

Kliknutím na tlačidlo Odoslať správu, svoju správu odošlete.

Poznámka: Pre kontrolu každého odoslaného e-mailu odporúčame zaradiť aj Váš e-mail.

Ako odoslať e-mail/SMS jednému klientovi?

Túto možnosť máte aj vo vyššie popísanom postupe, ale ten postup vychádza z toho, že poznáte e-mail, na ktorý chcete komunikovať.

Pri komunikácii na konkrétneho klienta postupujte nasledovne:

 • v záložke Registrácie kliknite na meno klienta, na ktorého chcete komunikovať.
 • v detaile registrácie klienta kliknite v časti Komunikácia na tlačidlo E-mail alebo SMS, prípadne na Komunikácia

Po kliknutí na tlačidlá E-mail a SMS sa údaje príjemcu v ďalšej obrazovke automaticky predvyplní.

Ďalší postup odoslania e-mailu/SMS je totožný s vyššie popísaným. Prosím, postupujte podľa neho.