fbpx

Podpora

Ako vytvoriť permanentky?

31. 03. 2023

Ako fungujú permanentky?

Permanentka funguje ako kredit na istý počet vstupov a na určité obdobie. Môžete si vytvoriť permanentku napríklad na 3, 5 či 10 vstupov. Môžete jej nastaviť platnosť napríklad na 1, 3 či 6 mesiacov. Využiť ju môžete na typ kurzu - otvorená registrácia, ale aj na priebehový kurz, ak sa Vám žiada takáto možnosť. Kúpa permanentky poskytuje Vášmu klientovi možnosť zľavy, ak bude na otvorené hodiny chodiť pravidelne. Jednotlivá hodinu má určitú cenu, pri kúpe permanentky môže byť cena jednej hodiny nižšia. Vám to poskytuje určitú istotu, že na otvorené hodiny budú chodiť klienti pravidelne a v určitom množstve, ktoré viete lepšie predvídať a hlavne - peniažky máte uhradené vopred.

Ako vytvoriť permanentku?

Permanentku si vytvoríte ako PRODUKT na predaj. Tento produkt si môže Váš zákazník kúpiť na Vašej webovej stránke v objednávkovom formulári. Alebo si ho môže zákazník vybrať a zakúpiť vo svojom profile. Po registrácií na vybraný kurz, v ktorom ste nastavili takúto možnosť, sa v mu v profile ponúkne možnosť zakúpenia permanentky,. A teraz prakticky:

 • Kliknite na "Produkty" v ľavej lište a na tlačítko "Vytvoriť nový produkt"

 • Vpíšte názov produktu, napríklad: "Permanentka 10 vstupov" a kliknite na "Ďalej"
 • Zakliknite možnosť "Požadujem platbu" a nastavte cenu permanentky. Cena permanentky môže byť nižšia ako N x jednotlivý vstup a práve takýmto spôsobom dávam zákazníkovi zľavu. V tomto našom príklade je cena permanentky na 10 vstupov 60 eur, avšak štandartná cena jedného termínu je 7 eur. Poskytujem tak zákazníkovi zľavu 1 euro na termín, 10 eur celkovo.

 • Zoskrolujte sa trochu nižšie do časti "Položky na predaj" v ktorej môžete k produktu pridať dokument, video alebo kredit. V tomto prípade vytvárania permanentky kliknite na "Pridať kredit"

 • Vyberte typ kreditu, v prípade vytvárania permanentky vyberte možnosť "Predplatený kredit" a zadajte hodnotu kreditu. Tu vpíšte sumu, ktorá zodpovedá hodnote: Počet vstupov permanentky x cena jedného termínu bez zľavy. V našom konkrétnom príklade je to 10 x 7 eur = 70 eur.
 • Zadajte "Expiráciu kreditu v mesiacoch". Permanentka môže platiť napríklad 3 mesiace.
 • Môžete zaškrtnúť tlačítko na zapísanie rozdielu medzi hodnotou kreditu a cenou produktu ako zľavu. Vtedy sa tento finančný rozdiel zobrazuje ako zľava aj zákazníkovi v profile a je si tak vedomejší zľavy.

 • Teraz je potrebné permanentku priradiť k skupine, v ktorej ju chceme ponúknuť klientovi. Klientovi sa tak následne po registrácií v skupine, ktorú si želá navštevovať, na jeho profile zobrazí možnosť zakúpiť si permanentku. Kliknite na "Skupiny" a "Vybrať produkt"

 • V skupine viete aktivovať viacero typov produktov - rôzne permanentky na rôzny počet vstupov ale aj video či dokument, na predaj či zadarmo. Produtky viete pridávať a odoberať.

Ako to vidí klient?

 • Klientovi sa po registrácií v skupine, ktorú si želá navštevovať, na jeho profile zobrazí možnosť zakúpiť si permanentku.

 • Keď si ju zakúpi, v časti platby sa mu zobrazí prehľad jeho kreditu a vyberaním hodín z ponuky termínov otvoreného kurzu sa mu dorovnáva dlh do hodnoty kreditu