fbpx

Podpora

Ako upraviť platby na registrácii?

21. 09. 2022

Každú platbu môžete opraviť alebo upraviť. Úpravy je možné realizovať na registráciach samostatne. V tomto prípade upravujete dlžnú sumu. Čo je to dlžná suma nájdete bližšie popísane TU.

Samotnú dlžnú sumu na registrácii je možné upravovať formou zliav (ako zadať zľavu klientovi nájdete TU), pridaním novej platby, vrátením platby či zadaním splátkového kalendára.

Zadanie úhrady

Manuálna úprava platby, teda manuálne zadáte sumu a spôsob akým vám bola platba uhradená. Viac informácii o manuálnej platbe nájdete TU

 • V záložke Registrácie vyhľadajte registráciu, na ktorej chcete upraviť platbu.
 • V detaile registrácie kliknite na tlačidlo Pridať úhradu.
 • Vyplňte požadované polia a kliknite na tlačidlo OK

Úprava platieb

Úpravu platieb viete robiť viacerými spôsobmi. Preto je na Vás akú možnosť si vyberiete.

 • V záložke Registrácie vyhľadajte registráciu, na ktorej chcete upraviť platbu.
 • V časti Platby kliknite na tlačidlo Zobraziť platby
 • Vyberte vami žiadanú možnosť
  • Dlžná suma - úprava sumy, akú vám ma klient zaplatiť
  • Registračný poplatok - úprava registračného poplatku
  • Zľava- úprava dlžnej sumy formou udelenia zľavy
  • Splátkový kalendár - úprava hradenia dlžnej sumy cez splátky. Viac informácií ako vložiť splátkový kalendár do registrácie nájdete TU

Po každej úprave dlžnej sumy sa prepočíta aj stav platieb. Môže sa teda stať, že registrácia prejde zo stavu „uhradená“ do stavu „neuhradená“ alebo naopak „preplatená“.

Podrobný rozpis úhrad, ale aj úprav nájdete v časti Výpis transakcií.

Vrátenie/oprava zadanej platby

Stane sa, že platba bola klientom zle uhradená alebo naopak Vami zle zadaná priamo v systéme. V tomto prípade je potrebné upraviť samotnú transakciu. Táto možnosť je dostupná len pre transakcie typu úhrada.

 • V záložke Registrácie vyhľadajte registráciu, na ktorej chcete upraviť platbu.
 • v časti Výpis transakcií kliknite na tlačidlo Viac pri platbe, ktorú chcete vrátiť/upraviť
 • Kliknite na tlačidlo Refundovať platbu
 • Zadajte sumu na vrátenie/úpravu a následne kliknite na tlačidlo OK

Poznámka: V tomto prípade opravy úhrady nejde o vrátenie platby klientovi späť na účet. Len o systémovú zmenu. Taktiež sa nemusíte báť, že by klient tieto zmeny videl vo svojom konte. Klient vo svojom profile vidí len výsledné sumy - suma na úhradu, výšku registračného poplatku, výsku zľavy a v prípade splátkového kalendára aj rozpis budúcich platieb.