fbpx

Podpora

Ako skopírovať kurzy a skupiny?

03. 01. 2023

Vieme, že veľakrát sa vám kurzy a skupiny v rámci nich opakujú. Na to aby ste ich nemuseli vždy nanovo nastavovať je tu pre vás pripravená funkcionalita kopírovania.

Kopírovanie môžete použiť na úrovni kurzu a skupiny. Pri kopírovaní máte vždy možnosť zmeniť základné nastavenia a skopírovať aj termíny či registrácie. Túto funkcionalitu viete použiť na akomkoľvek type kurzu alebo skupiny.

Kopírovanie kurzu

Pre kopírovanie kurzu postupujte nasledovne.

  • v prehľade kurzov alebo už vo vybranom kurze kliknite na tlačidlo Kopírovať/Kopírovať kurz.

  • Následne editujte a vyberajte voľby podľa vašej potreby.


Kopírovanie skupiny

Pre kopírovanie skupiny postupujte nasledovne.

  • vo vybranej skupine kliknite na tlačidlo Kopírovať.
  • Následne editujte a vyberajte voľby podľa vašej potreby.

Poznámka: V prípade, že budete kopírovať spolu so skupinou aj registrácie, je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o kopírovanie nie prenos. To znamená, že registráciam sa neprenesú kredity, náhradné hodiny ani platby. Registráciám sa vytvorí nové číslo registrácie s úplne čistými údajmi o kreditoch a platbách. V prípade, že potrebujete klienta presunúť do inej skupiny a chcete zachovať údaje o platbách či kreditoch, je potrebné použiť funkcionalitu Presunúť klienta, ktorú nájdete v detaile registrácie.