fbpx

Podpora

Ako nastaviť individuálne hodiny cez zberný kôš?

22. 12. 2022

Pokiaľ ako jazyková škola alebo projekt, ktorý ponúka individuálne hodiny zbierate najskôr záujem a až následne vytvárate termíny a harmonogram, ideálne je na to využiť zberné koše (skupiny bez termínov).

Prvú otázku, ktorú si je potrebné položiť je, ako dobre viete povedať kedy a koľko termínov ponúkate klientovi. Individuálne hodiny môžu byť vytvorené s harmonogramom:

  • Úplným - viete presne kedy sa termíny uskutočnia a koľko za ne chcete mať zaplatené. V takomto prípade použite priebehové kurzy s platbou vopred alebo podľa vlastnej platobnej šablóny. Pozrite návod
  • Postupným - neviete presne kedy sa termíny uskutočnia a klient platí podľa počtu hodín. V takomto prípade použite otvorené kurzy a vytvorte hodiny priebežne s priebežnými platbami. Ak má klient predplatený kredit, môžete ho zaznamenať na registrácii.

Na základe vyššie uvedeného, začnite tvoriť ponuku nasledovne:

 

  • Vytvorte skupiny ako zberný kôš záujmu v danom kurze

Záujemcovia sa budú postupne registrovať do zberného koša a čakať na inštrukcie. Nezabudnite upraviť e-mailovú šablónu, ktorá príde ako potvrdenie o zaradení do zberného koša.

Návod. 

  • Vytvorte individuálnu skupinu

Následne pre jednotlivé registrácie vytvorte termíny tak, že vytvoríte skupinu o jednej kapacite. 

 

Návod

 

  • Presuňte klienta zo zberného koša do individuálnej skupiny

Vytvorte termíny a danú registráciu do tejto skupiny presuňte zo zberného koša. V detaile registrácie kliknete na záložku Skupina a následne na možnosť presunúť kde vyberiete kam.

  • Vyberte klientovi prvý termín alebo nechajte, aby si ho vybral sám

V časti dochádzka klienta prihláste klienta na termín alebo tak môže spraviť on sám vo svojom profile.

Návod

Zhrnutie pre otvorené hodiny:

  1. Vytvorte skupinu pre klienta
  2. Vložte prvý termín
  3. Klient sa prihlási na termín v profile tým, že si ho vyberie alebo vy v detaile registrácie vyberiete termín za klienta. V oboch prípadoch sa okamžite vytvorí dlh za danú hodinu, ak je kredit, z kreditu sa odpočíta.
  4. Ak sa hodina zruší, kredit sa vráti. Ak sa hodina presunie v čase, kredit zostáva uplatnený.

Poznámka: Ak skupinu nechcete zobrazovať v ponuke verejného kalendára alebo registračného formulára, stačí vo vlastnostiach kurzu odznačiť danú skupinu a zmenu uložiť. Ponecháte na registráciu zberný kôš a ostatné individuálne skupiny zostanú skryté.