fbpx

Podpora

Ako nastaviť automatické generovanie faktúr?

21. 09. 2022

Ako funguje generovanie faktúr?

Faktúry sa generujú automaticky vždy, keď na registrácii alebo objednávke nastane zmena stavu platby na Uhradené. To znamená, že k jednej registrácii môže vzniknúť aj viac faktúr. Ak napríklad zákazník uhradí dlžnú sumu 50€ a týmto vyrovná svoj dlh, vygeneruje sa faktúra. Ak v priebehu kurzu dôjde k situácii, že zákazník sa presunie do skupiny v hodnote 70€ a následne doplatí zostávajúcich 20€, vygeneruje sa ďalšia faktúra.

Všetky faktúry sú vystavené vždy na celú dlžnú sumu, to znamená, že v príklade uvedenom vyššie, bude vystavená prvá faktúra v hodnote 50€ a druhá faktúra v hodnote 70€.

Ako sa zobrazujú faktúry?

Faktúry sa zobrazujú na detaile registrácie

a zároveň sa zobrazujú zákazníkovi v jeho profile v záložke Platby.

Ako to nastaviť?

V aplikácii v časti Nastavenia kliknite na možnosť Fakturačné profily.
Následne kliknite na možnosť Povoliť generovanie faktúr.

Poznámka: V tejto časti si môžete nastaviť aj poradové číslo faktúry, od ktorého chcete, aby sa začalo číslovanie. Toto nastavenie môže byť dôležité z pohľadu vedenia účtovníctva.

V tejto sekcii je možné nastaviť aj Vaše fakturačné údaje. V prípade potreby je možné si vytvoriť aj viac fakturačných profilov. Toto nastavenie využijete, ak chcete niektoré kurzy fakturovať na iné fakturačné údaje.