fbpx

Podpora

Ako pridať 2 lektorov na jednu skupinu?

31. 03. 2023

Máte v jednej skupinke 2 vyučujúcich lektorov, alebo hlavného lektora a jeho asistenta?

Prvý lektor sa pridáva pri vytváraní skupiny. Skupina sa pridáva kliknutím na tlačidlo "Vytvoriť novú skupinu" v detaile konkrétneho kurzu, pre ktorý skupinu vytvárame

V základných nastaveniach vytvárania novej skupiny vyberieme 1. lektora z ponuky lektorov. Lektor sa dá neskôr zmeniť v nastaveniach skupiny.

Následne v nastaveniach skupiny máte možnosť pridať druhého lektora. Kliknite na "Skupiny". Vyhľadajte a rozkliknite tú skupinu, v ktorej chcete spraviť nastavenie a zoskrolujte sa do časti "Dodatoční lektori". Kliknite na "Pridať ďalšieho lektora"

Rolu lektora vyberte len podľa toho, aký názov sa pre Váš kurz a typ spolupráce lektorov hodí. Výber roli nemá žiaden vplyv na administráciu. Tento názov sa zobrazuje v detaile skupiny aj pre klienta.