Lídri vedia delegovať

Delegovanie úloh je spoľahlivý spôsob ako rozvíjať seba a svoje podnikanie

Najlepšie robím všetko ja sám. Ostatní to nevedia tak dobre. Alebo nemám čas si zohnať niekoho, kto by mi pomohol. Prípadne nemôžem si ho dovoliť. Poznáte to?

Čo sa dozviete v tejto úvahe:

 • Prečo sa nevieme podeliť o prácu
 • Čo sa dá posunúť na niekoho alebo niečo
 • Čím si zaplatiť delegovanie
 • Čo získate, keď pochopíte význam delegovania

Na úkor svojho vlastného času a rodiny som bol ochotný viac pracovať, len aby som si mnohé z úloh urobil sám. Prečo? Lebo som si myslel, že kým niekoho zoženiem, zaplatím, naučím, tak si to spravím rýchlejšie sám.

Dokonca, keď som mal svoj vlastný tím v predošlých prácach, častokrát som sa rozhodol úlohu urobiť sám a po svojom pod heslom: „Bude to efektívnejšie a zo všetkého najviac rýchlejšie“.

Och, aký je to nezmysel.

Aké sú riziká nedelegovania?

Stratený čas

Náš čas sa definovať podobne ako peniaze. Je to o stratenej príležitosti. Tým, že sa rozhodnem venovať čas niečomu konkrétnemu, nemôžem venovať niečomu inému. Tým, že 4 až 8 hodín denne riešim dochádzky a odpovedám na maily ma drží od toho, aby som pripravil lepšiu metodiku práce, vymyslel nový kurz, či objednal táborové priestory na leto.

Demotivácia

Ak už máte tím a nedelegujete, v podstate ukazujete svojim ľuďom, že sú neschopní. Sú spolupracovníci, ktorí to ocenia, ale takých v práci nechceme.

Jednostranný pohľad

Tým, že úlohu neodovzdáte niekomu inému, nezískate pohľad nestrannej osoby a nový uhoľ pohľadu. Možno budete prekvapení zo zistenia, že to, čo ste robili bolo už zbytočné alebo sa dalo robiť niekoľkokrát rýchlejšie. Sami by ste na to neprišli, lebo ste v rutine alebo v chvate

Zo začiatku to bude vyžadovať väčšie úsilie alebo focus a obetovať ten čas, ktorý tvrdíte, že nemáte. Avšak to, čo budete žať bude oveľa väčšie a úspešnejšie ako si viete vytvoriť vlastnými rukami za limitovaný čas, ktorý máte..

Čo sa dá delegovať?

No dobre, dobre, ale nedá sa všetko delegovať. To je pravda, ideálne je delegovať úlohy, ktoré:

 • Už majú svoj proces
 • Nevytvárajú markatnú dodatočnú hodnotu s potenciálom rastu, či už pre vás alebo organizáciu (alebo vy ju už do daného procesu neviete priniesť)
 • Existuje efektívnejšie riešenie, napríklad v podobe kúpenej služby

Čím si zaplatiť delegovanie?

Ideálne je pracovať zo začiatku s maržou, kde už nad delegovaním uvažujete. Ale každopádne sa delegovanie platí rastom.

Tým, že poveríte úlohou niekoho iného, získate čas a priestor vytvoriť väčšiu hodnotu. Možno už samotné delegovanie vám ušetrí peniaze, povedzme náhrada neefektívnej spolupráce efektívnejšou.

Napríklad používate účtovníka iným, ktorý vám zároveň vie požiadať o grant alebo 2 %.

Zo všetkého najpodstatnejšie je, že budete pripravení využiť priestor na novú príležitosť.

Ako motivovať svojich nových spolupracovníkov?

Toto je na samostatnú tému, ale v skratke, či už sú to kolegovia alebo externí spolupracovníci najlepšie je dať im rozhodovaciu právomoc a ukázať im akú veľkú hodnotu tvoria. Oboma prístupmi podporíme vnútornú motiváciu, ktorá funguje zo všetkého najlepšie. Áno, dokonca lepšie ako plat.

Čo môžete získať outsourcingom alebo delegovaním?

 • Najmä čas na nové projekty, úvahy a pohľady a manažovať rast. Vytvoríte sa tak možnosť viac sa vzdelávať.
 • Inovácia. Uspokojiť sa s tým, čo ste vytvorili je veľmi krátkozraké. Pamätajte, najdôležitejšiu výhodu, ktorú máte je flexibilta. Ak prestanete reagovať na trh, predstavte si rodičov či členov vašich kurzov, a jeho požiadavky, prestanete byť časom zaujímavý.
 • Spolupráce. Tým, že sa vám uvoľnia ruky, budete sa celkom prirodzene viac vzdelávať, viac zisťovať a hľadať nové informácie. Tým narazíte na nových ľudí alebo systémy, ktoré vás budú posúvať vpred. To je 100 % istota.
 • Rast je jediný spôsob ako prežiť. Prečo? Lebo sedliacka štatistika. Tým, že sa uspokojujem s 3 skupinkami, ktoré cvičím zacyklujem sa v úzkom priestore a najmä vyčerpávam svoje zdroje na inováciu, vzdelávanie a potenciálne spolupráce.

Je naozaj výzvou nájsť si čas a vybrať si spôsob ako delegovať. Ja osobne si myslím a vidím to vo svojom okolí, aj medzi Zooza lídrami, že nevyhnutnou súčasťou podnikania, nielen organizovania kurzov a cvičení.

Manažujte správne rast a budete šťastnejší, naozaj najmä z osobného pohľadu.

Slovník

Delegovanie je presun svojich úloh na niekoho iného alebo na niečo iné. Nemusí to byť vyslovene zamestnanec, ale aj externý pracovník. Kľúčovou je povaha úlohy, ktorú vykonáva. Je zväčša širšieho charakteru, než špecifický proces.

Outsourcing je jedna z možností delegovania, kupuje sa väčšinou konkrétna služba z externého prostredia, ako napríklad účtovníctvo či IT prevádzka.


Sledujte príbeh skutočných leadrov

Budeme zverejňovať informácie o ľuďoch, ktorí vytvárajú cvičenia a programy pre deti. Ale aj o tom ako sa takým lídrom stať. Prihláste sa na odoberanie pravidelného newslettera zadarmo a nič zo Zooza informácii a blogov vám neunikne.