Komunikácia s klientami

Posielanie e-mailov na svojich zákazníkov a tvorbu šablón si nastavujete v záložke „Komunikácia“.
Posielanie e-mailov a tvorbu šablón si nastavujete v záložke "Komunikácia".

Poslať e-mail

1. V prvom kroku si vyberáte šablónu správy.

Reklamný e-mail
V prípade, že idete poslať vlastný text máte možnosť vylúčiť všetkých vašich klientov, ktorí vám nedali súhlas na zasielanie reklamných správ alebo sa z nich odhlásili. Stačí označiť políčko „Reklamný e-mail“. Toto políčko nie je predvolené.

Za reklamný e-mail sa spravidla považuje každá správy, ktorá sa priamo netýkajú cvičenia, ktoré váš zákazník navštevuje. Je to však na posúdení odosielate a jeho zodpovednosti.

V prvom kroku si vyberáte šablónu a cieľovú skupinu pre váš e-mail.

2. Vyberáte cieľovú skupinu v rámci 4 možností

  • A. Poslať správu môžete všetkým s aktívnou registráciou vo fakturačnej skupine, ktorú si zvolíte.
  • B. Alebo konkrétnej skupine

TIP: V oboch prípadoch sa posiela e-mail len na registrácie v stave „Registrovaný“.

TIP: Počet príjemcov sa automatický prepočítava. Náhľad zoznamu vo forme meno a e-mail si pozriete po kliknutí na tlačidlo „Zobraziť príjemncov“. Momentálne prvých 20 z nich.

Pre svoj e-mail vyberáte cieľovú skupinu v rámci 4 možností

  • C. Konkrétnemu zákazníkovi po zadaní e-mailu
  • D. Alebo vybraným registráciám

Vybrané registrácie

Táto funkcionalita vám umožní poslať e-mail na:

A.Vyfiltrované registrácie
V záložke Registrácie si vyberiete akýkoľvek filter a v spodnej časti kliknite na poslať e-mail a to vás presunie do záložky „Komunikácia“ s predvyplneným zoznamom.

TIP: Takto môžete osloviť napríklad len tie registrácie, pre ktoré neevidujete aktuálne platbu.

Táto funkcionalita vám umožní poslať e-mail na vybrané registrácie. 

B.Konkrétny termín v kalendári
V kalendári si vyberiete akýkoľvek termín a zvolíte tlačidlo „Poslať e-mail“.

TIP: Výhodou je, že zoznam príjemncov zohľadní aktuálne vyplnenú dochádzku vrátane registrácií, ktoré si v danom termíne uplatňujú náhradnú hodinu z inej skupiny.


3. Vyplníte správu
Pokiaľ nevytvárate vlastnú správu je obsah šablóna predvyplnená. V oboch prípadoch môžete e-mail akokoľvek editovať.

Používať môžete aj dynamické značky, ktoré sa vyplnia automaticky podľa registrácie, ktorú daný e-mail navštevuje.

DYNAMICKÉ ZNAČKY
Tieto značky sa týkajú iba šablón, ktoré majú priamy súvis s registráciami
*|COURSE_PLACE|*
Plná adresa konania kurzu
*|COURSE_NAME|*
Názov kurzu
*|COURSE_DATE_DAY|*
Deň v týždni kedy sa koná kurz (napr.: Pondelok)
*|COURSE_SUMMARY|*
Dátum a čas konania kurzu
*|COURSE_TRAINER|*
Celé meno trénera kurzu
*|COURSE_PRICE|*
Cena za kurz
*|VARIABLE_SYMBOL|*
Variabilný symbol registrácie. Zhodný s číslom registrácie.
*|USER_ID|*
ID používateľa
*|SCHEDULE_DURATION|*
Dĺžka hodiny
*|COURSE_DATE_START_END|*
Dátum prvého a posledného cvičenia

4. Náhľad správy
Pred odoslaním si v poslednom kroku môžete skontrolovať komu a aký e-mail idete posielať.
Dokonca náhľad e-mailu bude s predvyplnenými dynamickým značkami s náhľadom podľa prvej registrácie v zozname.

Na záver e-mail odošlete alebo sa vrátite späť a komunikáciu ľubovoľne upravíte.

Šablóny

Šablóny sú systémové, štandardné, ktoré systém posiela automatizovane ako napríklad „Potvrdenie registrácie“. Obsah správy môžete upraviť aj použitím dynamických značiek a uložiť. Od toho momentu sa bude systémová správa posielať so zadanou úpravou.

Môžete si vytvoriť ľubovoľný počet vlastných šablón. Výhodné sú najmä ak nejaký typ vlastnej správy posielate častejšie. Začnete kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť šablónu“, použiť môžete aj dynamické značky.
Vytváranie vlastných šablón a úprava systémových mailov.