O čo nám vlastne ide

Naša vízia

Podporujeme a pomáhame inšpiratívnym ľuďom ukazovať pestrosť a krásu života pre deti a ich rodičov.

Naša misia

Udržať pozornost inšpiratívnych ľudí na to podstatné.

Sen

Slobodný svet bez nálepiek plný usmiatych detí.

Naša predstava

Neobmedzovať inšpiratívnych ľudí v rozvoji a neustále hľadať spôsoby podpory.


Zrozumiteľnosť

Všetko, čo robíme, robíme preto, aby to zjednodušovalo život nám a najmä vám. Preto si dávame záležať, aby jednoduchosť a prirodzenosť boli zakaždým splnené.

Bezpečnosť

Uvedomujeme si, že pracujemes citlivými údajmi, ich bezpečnosť ako aj narábanie s nimi predstavuje hlavnú prioritu.

Neposednosť a vynaliezavosť

Radi skúšame nové veci, radi prichádzame na riešenia vašich potrieb, baví nás skúmať a posúvať hranice. Nejde len o funkčnosť našej aplikácie, ale radi poradíme aj v oblastí marketingovej a biznisovej podpore pre vaše nápady.

Priateľstvo

Táto hodnota je pre nás ľudsky najdôležitejšia. Nejde nám o neosobný vzťah k vám či vašim klientom. Radi sa nadchneme pre váš projekt a budeme ho neustále podporovať. Pričom otvorená komunikácia medzi nami bude tvoriť základ perfektného kamarátstva 🙂